Barn skal leke – det er en rettighet de har uansett hvor i verden de vokser opp. Lek gir barn trygghet, skaper glede og motivasjon til å lære. Og gjennom leken beskytter, utdanner og styrker vi barnas muligheter for en bedre fremtid.

For Trondheim Maraton har RTP vært en sterkt foretrukne samarbeidspartner på veldedighet. Våre deltakere har tilsammen (2017 og 2018) gitt 20.000 kr til RTP sitt arbeid.

Web: www.righttoplay.no