Nytt løypekart er under utarbeidelse men løypetraseen blir stortsett lik som den var i 2017. Start i Kongens gt., mål blir i Kjøpmannsgt. 
Det blir en lengre sløyfe i område v/ EC Dahls.

Løypekart 2017

(kart for 2018 løypa kjem etter påske)