I år får du ditt navn på startnummeret. Fristen for å endre distanse og pulje er 1.august.

Startnummerutdelinga blir fredag 31.august kl. 10 – 20.00 i eget telt i Kongens gt, rett utenfor Merqursenterert. Du kan selvfølgelig hente ditt startnummer på løpsdagen fra kl. 10.00.  Du må hente startnummeret senest 30 minutter FØR ditt løp starter.