Mental Helse Sør-Trøndelag ønsker å ha fokus på fysisk aktivitet. Vi vet at fysisk aktivitet og mental helse henger sammen derfor er vi svært glade for å ha Mental Helse Sør-Trøndelag med på vårt lag.