Ramudden

Ramudden er en rådgivnings- og utleiebedrift som tilbyr trafikksikkerhetsmateriell og områdesikring på byggeplasser.

Vi har kunnskapsrike og serviceorienterte ansatte ved våre avdelinger som hjelper deg med hurtig levering av produkter og tjenester.

Ramudden kan hjelpe med helhetlige løsninger eller delløsninger for trafikkutstyr som veisperringer, langsgående sikring, skilt, trafikksignaler, trafikkdirigenter, fartshinder, vedlikehold og teletining mm.

Ramudden hjelper med å utarbeide komplette varslingsplaner – skiltplaner, samt kan utføre alt av utsetting, gjennomføring av vedtak og vedlikehold av nødvendig sikringsmateriell. 

Ramudden tilbyr opplæring i henhold til Statens Vegvesens kompetansekrav mm.